Pelet

U svijetu prepoznat kao energent budućnosti, a u Hrvatskoj još i više! Čak 1% svjetske proizvodnje peleta proizvodi se u Hrvatskoj. Obilje šuma i šumske biomase prepoznato je od strane ulagača iz svijeta, te Hrvatska peletom snabdjeva kupce širom Europe.

Naš osnovni, te ujedno i najprodavaniji pelet je 50/50 hrast-bukva. Vrlo visoka goriva vrijednost, a nizak udio pepela čini ovaj tip peleta napogodnijim za široku primjenu.

Prema potrebama većih kupaca proizvodimo i bijeli pelet od 100% bukve (1. klasa), te pelet od crnogorice namjenjen kupcima sa specifičnim potrebama.

Uz orgijevni pelet, prema potrebama klijenata također proizvodimo i pelet za životinjske stelje, toilet pelet za mačke, te pelet za prehranu životinja.

Pelet proizvodimo u našem proizvodnom pogonu u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1a.